Zdravotnické prostředky

V roce 2013 společnost PROFARMA-PRODUKT, s.r.o. ukončila vývoj inovovaného produktu řady AJATIN®. Výrobek dostal název AJATIN® EXTRA STRONG. Jedná se o nejúčinnější dezinfekční roztok řady AJATIN®. Díky jeho vysoké účinnosti, nízké toxicitě a dobré materiálové kompatibilitě byl společností PROFARMA zaregistrován a klasifikován jako zdravotnický prostředek třídy II.b. Je určen pro vyšší stupeň dezinfekce zdravotnických prostředků, a jiných předmětů citlivých na zvýšené teploty, jako jsou např. flexibilní endoskopy a fibriloskopy, endokavitální a transesofageální sondy a podobné chirurgické přístroje a jiné pomůcky.

AJATIN® EXTRA STRONG

Zdravotnický prostředek AJATIN® EXTRA STRONG (třída – IIb.) je ftalaldehydový dezinfektatnt, který je určen pro dezinfekci semikritických zdravotnických prostředků, u kterých není možná sterilizace teplem a tudíž je maximálním možným postupem vyšší stupeň dezinfekce.

80e8439e76c15aaae77ef33b0731e07e

Indikace

AJATIN® EXTRA STRONG je vhodný pro dezinfekci vyšetřovacích pomůcek v ordinacích, pro dezinfekci předmětů, které se vkládají do těla pacienta natrvalo (implantáty, spony, dlahy, šrouby atd.), může být například použit i pro dezinfekci chirurgických nástrojů. Prostředek nemá aktivátor. Je stabilní. Doba použitelnosti je stanovena na 2 roky od data výroby. Lze ho používat vždy jednorázově po dobu 60 dnů po otevření originálního obalu. Přípravek lze také používat opakovaně, pokud je u prostředku prováděna kontrola účinnosti pomocí indikačního proužku (testovací proužky – AJATIN® EXTRA STRONG). Opakované použití je vhodné například v mycích dezinfektorech. Přípravek lze však opakovaně používat maximálně po dobu 10 dnů po naplnění (po otevření). Pozor! Opakované použití roztoku bez indikace může zapříčinit nedostatečnou likvidaci patogenů a možnou kontaminaci místa použití. Nádoba s roztokem musí být vždy dobře uzavřena. Do roztoku vkládáme předměty dekontaminované a očištěné, prosté krve a bílkovin a dobře okapané, aby nedocházelo k ředění přípravku AJATIN® EXTRA STRONG.

Použití

Předměty, které budou dezinfikovány roztokem AJATIN® EXTRA STRONG, musí být před samotnou dezinfekcí vždy zbaveny nečistot. Postupy čištění by měly být součástí předpisů, SOP nebo jiných instrukcí. Přístroje, sestávající z více komponentů, musí být případně před dezinfekcí demontovány dle instrukcí výrobce. AJATIN® EXTRA STRONG lze použít jednorázově nebo opakovaně.

Jednorázové použití

Po otevření si zaznamenejte, na k tomu určené místo na etiketě (štítku) přípravku, datum otevření a datum použitelnosti balení. Přípravek je po otevření možné používat po dobu 60 dnů za předpokladu, že tato doba nepřesahuje dobu použitelnosti vyznačenou na primárním obalu. Zdravotnické prostředky nebo jiné předměty nejdříve očistěte podle standardizovaného čistícího postupu nebo jiných doporučených postupů výrobců zdravotnických prostředků a prosté tělesných tekutin a tkání, dobře okapané, vložte do přípravku AJATIN® EXTRA STRONG a nechte působit 15 minut.

Opakované použití

Po otevření si zaznamenejte na, k tomu určené místo na etiketě (štítku) obalu, popřípadě do jiného záznamu, datum otevření a datum použitelnosti balení. Po přelití  AJATIN® EXTRA STRONG do jiné nádoby na ni zapište datum přelití a název AJATIN® EXTRA STRONG. Roztok v sekundární nádobě smí být použit po dobu maximálně 10 dnů po přelití, označte si tedy na nádobu maximální dobu použití.  Pro opakované použití je nutná indikace MÚK (minimální účinné koncentrace) účinné látky o-phthaladehyd. Ta je stanovena na 0,35 % o-ftaladehydu v roztoku nebo vyšší, kdy je spolehlivě zaručena likvidace všech patogenů. Indikace se provádí pomocí testovacích proužků AJATIN® EXTRA STRONG, které prokáží dostatečnou koncentraci účinných látek v roztoku. Test je jednoduchý, po smočení papírku do roztoku AJATIN® EXTRA STRONG, se porovná jeho zbarvení s přiloženou barevnou škálou.