DEZINFEKCE STĚN A PODLAH – PLÍSNĚ ZDIVA

DEZINFEKCE BEZ ZÁPACHU a BEZ POŠKOZENÍ!!!

Dezinfekční prostředky určené k okamžitému použití pro dezinfekci ploch postřikem, vhodný i pro dezinfekci těžko dostupných míst, případně pro mytí velkých ploch možné použití koncentrovaného přípravku pro přípravu dezinfekčního roztoku s mycím (detergentním) účinkem k odstranění nečistot, plísní nebo bakterií.

AJATIN ® PLUS  – historií prověřený výrobek s dobrou účinností proti většině mikroorganismů vyskytujících se v domácnostech a v běžném životě. Je vhodný pro běžný úklid a dezinfekci  v domácnostech, zdravotnictví, potravinářském průmyslu a sociálních službách.

AJATIN ® PLUS  EXTRA  “NOVINKA”  – inovovaný biocidní přípravek s rozšířeným spektrem účinku (spory, MRSA kmeny, mykobakteria a obalené viry)

– obsahuje amfoterní tenzid pro zvýšený mycí účinek oproti původnímu AJATINU PLUS

– kombinuje dvě účinné látky, které spolu potencují svůj antimikrobiální účinek

Indikace:

Přípravek je určen k plošné dezinfekci ploch, je účinný proti bakteriím, kvasinkám, plísním, nižším houbám,řasám a některým virům.

Nebarví, nezapáchá neuvolňuje nebezpečné plyny. Je nehořlavý.

Na plísně na zdivu:

Výrobky AJATIN jsou vhodné pro likvidaci plísní na zdivu. Můžete je na rozdíl od chlornanových výrobků nebo jiných žíravých chemických látek nechat působit ve zdivu. Nenarušují materiály.  Zahubí plísně, a brání svou přítomností jejich opakovanému přemnožení. Nezapáchají a proto nevyžadují dlouhodobé větrání prostor.

 Chlornanové přípravky nemají žádné preventivní působení neboť jsou po velmi krátké době ve zdivu  přeměněny na rozpustný chlorid. Chloridy jsou vysoce hygroskopické a přijímají vodní páru ze vzduchu a zadržují ji v kapalné formě, čímž se zvyšuje vlhkost již mokrého zdiva a tím pádem jsou podmínky pro růst plísní ještě příhodnější. Opakované používání způsobuje vydrolování materiálů ze zdiva. Zamoří prostory chlorovým zápachem. Nutné dlouhodobé větrání.

Důkladně potřít povrchy ploch podlah či stěn a nechat působit alespoň 10 minutu nebo do zaschnutí. V případě použití balení s mechanických rozprašovačem aplikujte na celé plochy ze vzdálenosti 10cm. Přípravek je určen pouze pro vnější dezinfekci! Výhodou je velmi nízká toxicita, neproniká pokožkou ani sliznicemi. Nevhodná je kombinace Ajatinu se silně oxidujícími látkami (např.peroxid vodíku) a alkáliemi (mýdlo), které ruší dezinfekční účinek. Do přípravku proto tyto látky nepřimíchávejte.

Při náhodném požití přípravku je třeba vypít větší množství vody (2-3 litry). Doporučujeme navštívit lékaře.