Mikrobiologická a fyzikálně-chemická laboratoř

Kontrolní laboratoř společnosti PROFARMA-PRODUKT, s.r.o. je držitelem

Certifikátu správné výrobní praxe v kontrole jakosti mikrobiologické a chemické/fyzikální

a její činnost je kontrolována Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Oddělení kontroly je nedílnou součástí systému jištění jakosti, které zaručuje kvalitu vyráběných výrobků.

Současné technické vybavení umožňuje provádění mikrobiologických zkoušek dle aktuálního Českého lékopisu a také zkoušek fyzikálně – chemických.