Veřejně přístupná odborná informační služba o léčivých přípravcích

V současné době jsou přípravky dodávány na trh v ČR a SR.

Odpovědná osoba pro farmakovigilanci:

Mgr.Libor Kučera

telefon: 00420777254919      fax: 00420483100308     e-mail: l.kucera@profarma.cz, profarma@profarma.cz

Jako držitel rozhodnutí o registraci a výrobce zde podle zákona o léčivech (č. 378/2007 Sb.) zveřejňujeme požadované informace:

AJATIN PROFARMA tinktura – pro informace o léku prosím vložte níže uvedený odkaz do vyhledávače

http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0058236

http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0058237

AJATIN PROFARMA tinktura s mechanickým rozprašovačem – pro informace o léku prosím vložte níže uvedený odkaz do vyhledávače

http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0059622

http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0059623

Pro informaci:

U léčivého přípravku Ajatin Profarma tinktura 1000 ml došlo ke změně v registraci z výdeje na předpis na výdej bez předpisu. Na trhu se nesmí vyskytovat obě varianty (původní na předpis a nová bez předpisu).

Z tohoto důvodu se nesmí vyskytovat na trhu po 30.6.2017 balení původní registrace, tzn. ani na skladech distributorů a v lékárnách.

Balení podle nové registrace nesmí být na trhu před 30.6.2017, bude tedy k dispozici až od 1.7.2017.

Na baleních podle původní registrace je udána Klasifikace pro výdej: Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Na baleních podle nové registrace je udána Klasifikace pro výdej: Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

 Tato změna a opatření se týká pouze balení o objemu 1000 ml.

 

V současné době se na trh neuvádějí přípravky AJATIN PROFARMA TINKTURA DRM SOL 1 x 10 ml, AJATIN PROFARMA TINKTURA DRM SOL 1 x 25ml a AJATIN PROFARMA TINKTURA s mechanickým rozprašovačem  DRM SPR SOL 1 x 10 ml.