Léčiva

Nejpřísněji kvalifikované výrobní prostory jsou určené pro výrobu léčivých přípravků a léčivých látek. Společnost je držitelem certifikátu SVP pro nesterilní tekuté přípravky a výrobu účinné látky. Prostory výroby léčivých přípravků jsou v režimu třídy čistoty D. Jsou pravidelně inspektovány a kvalifikovány dle požadavků GMP. Probíhá zde pouze výroba registrovaných léčivých přípravků a účinných farmaceutických substancí.

 

Zdravotnické prostředky a biocidy

Další sekce je kvalifikována pro výrobu zdravotnických prostředků a dezinfekčních přípravků. Na prostory jsou kladeny obdobné požadavky jako na prostory pro výrobu léčiv. Veškerá zařízení a systémy jsou kvalifikovány a validovány. U výrobků probíhá vstupní a výstupní kontrola jako u léčiv.

Doplňky stravy
a kosmetika

Výrobní prostory pro výrobu doplňků stravy jsou rozděleny na:

– výrobu tekutých doplňků stravy (roztoky, suspenze) a výrobu kosmetiky (gely, emulze)

– výrobu pevných doplňků stravy (kapsle, prachy)

Výroba probíhá v nově rekonstruovaných prostorech s obdobným režimem jako výroba léčiv. Nově je linka vybavena dávkovačem kapalného dusíku NitroDose, který vytvoří na hladině v láhvi přetlak a inertní atmosféru, která zamezuje oxidaci produktu a jeho stálost.

 

Společnost nabízí možnost kontraktační výroby ve všech výrobách. Na moderních zařízeních nabízíme kompletní výrobu zadaných přípravků.

–          výroba přípravků do bulku (homogenizace prachových směsí, emulzí, gelů, roztoků, suspenzí)

– adjustace do mnoha typů obalů (láhve, dózy, kelímky, ampule, tvrdé želatinové kapsle)

– sekundární balící operace (etiketování, blistrování do ALU/PVC folie, balení do krabiček, kartonů)